advokátní kancelář, motiv šachové partie pro sekci Reference a osvědčení

JUDr. Leoš Vyhnánek

Reference a osvědčení

Reference advokátní kanceláře

  • Střední škola, Základní a Mateřská škola prof. V. Vejdovského v Olomouci
  • Metropolitní kapitula u svatého Václava v Olomouci
  • Občanské sdružení Kappa Help Přerov, Přerovského povstání 1
  • ORE – institut, o.p.s., Olomouc
  • Penzion pro důchodce Loštice
  • Liga pro ochranu zvířat Olomouc

S ohledem na znění zákona o advokacii nemůžeme uvádět jmenovitě naše klienty. Z tohoto důvodu zde uvádíme pouze instituce, s nimiž dlouhodobě spolupracujeme, případně u kterých provádíme lektorskou činnost. Naše advokátní kancelář má dále úzké kontakty na partnery nejen v obchodních firmách, ale i v kulturních institucích, v masmédiích a spolupracuje se soudními znalci a psychology.