advokátní kancelář, motiv šachové partie pro sekci Ceník právních služeb

JUDr. Leoš Vyhnánek

Ceník právních služeb

Před zahájením prvního jednání o možnosti poskytnutí právních služeb budete informováni o ceně vstupní konzultace (viz dále) a v jeho závěru – pokud dojde k uzavření dohody o poskytnutí právní pomoci – o předpokládaném rozsahu prací advokáta i o předpokládané ceně s ohledem na sjednaný způsob jejího určení (viz dále).

Obecně lze říci, že výše ceny se odvíjí od předpokládaného rozsahu služby a náročnosti případu. Zohledňujeme i sociální situaci žadatele. V případě úspěchu v soudním sporu může klient očekávat návratnost svých nákladů na právní službu, podle rozhodnutí soudu.

Vstupní konzultace

 • V trvání cca do 1/2 hodiny .......... 500 - 1000,- Kč
 • V trvání do cca 1 hodiny ............ 1000 - 2000,- Kč
 • V případě, že následně nedojde k dohodě o právním zastoupení z důvodu, neboť vstupní údaje klienta vedly k závěru, že právní řád neumožňuje dosáhnout pro něj vhodného řešení (a nebyly poskytnuty jiné právní služby), hradí klient pouze paušální částku 200,- Kč

Běžné (následné) konzultace

 • V trvání cca do 1/2 hodiny ..........500 až 1 000,- Kč (podle náročnosti)
  (konzultace nevelkého rozsahu neúčtujeme – jejich cena je zahrnuta v ceně vstupní konzultace)
 • Revize smluv, vyhotovených jinými subjekty ..........1 500,- až 3 000,- Kč (podle náročnosti)
 • Písemné právní rozbory právní situace nebo právních listin
  1. při hodnotě vyčíslitelné v korunách podle advokátního tarifu (viz dále)
  2. v jiných případech 2 000,- až 5 000,- Kč podle náročnosti

Cena služeb podle advokátního tarifu

Služby při převzetí právního zastoupení v rozsahu překračujícím konzultaci účtujeme:

 1. při hodnotě vyčíslitelné v korunách podle vyhl. č. 177/1966 Sb., advokátního tarifu
 2. v jiných případech dohodou, která odpovídá principům konzultací

Ceny dohodou a slevy

Naše advokátní kancelář upřednostňuje v zájmu klientů tzv. smluvní ceny, které jsou pro klienta výhodnější. Slevy běžně uplatňujeme u právních služeb rutinných, opakovaných nebo u stálých klientů, případně, když nebylo možno pro klienta dosáhnout optimálních výsledků.

Naopak přirážky až do výše 100% uplatňujeme při rozsáhlejší právní pomoci expresní (do 48 hodin), při vyžádání právní pomoci po 18.00 hod, nebo v sobotu či v neděli.

Zálohy

Při převzetí rozsáhlejšího zastoupení nebo při požadavku na rozsáhlejší jinou právní službu požadujeme složení zálohy, která zpravidla odpovídá rozsahu nejbližších 2 až 3 úkonů právní pomoci.