Bona Porta o.s.

JUDr. Leoš Vyhnánek

Bona Porta o. s.

Charakter sdružení

Občanské sdružení Bona Porta je dobrovolným nevládním občanským sdružením, vzniklým podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. Mezi členy sdružení patří právníci, psychologové, lékaři, ekonomové, studenti humanitních i technických věd.

Základní cíle sdružení

 • přispívání k rozvoji právního vědomí ve společnosti
 • poradenská a informační činnost o dostupnosti a použitelnosti vhodných právních nástrojů k prosazování oprávněných práv a zájmů občanů, zejména sociálně slabých nebo ohrožených sociálně patologickými vlivy
 • přispívání k omezování sociálně patologických jevů, s orientací zejména na mládež a menšinové skupiny ve společnosti
 • prosazování práva jako umění dobra a spravedlnosti
 • prosazování principů občanské společnosti
 • přispívání k osobnostnímu rozvoji jednotlivců a k harmonizaci vztahů mezi jednotlivcem, skupinami a společností

Formy činnosti sdružení

 • poradenská činnost
 • pořádání seminářů, přednášek a konferencí
 • organizování aktivit k prosazování myšlenky práva jako umění dobra a spravedlnosti
 • medializační a publikační činnost

Kontaktní osoby:

 • Asistent – manager: Mgr. Marcela Kosíková
 • Předseda sdružení: JUDr. Leoš Vyhnánek

Adresa:

Občanské sdružení Bona Porta, Helsinská 11A, Olomouc, Česká republika


Finanční přípěvky a dary můžete zasílat na účet č.: 35-5716620267/0100