advokátní kancelář, motiv šachové partie pro sekci Aktuality

JUDr. Leoš Vyhnánek

Aktuality

25.1.2015

Telefonické právní poradenství

Od 1.2. 2015 naše advokátní kancelář nabízí novu službu - právní poradenství po telefonu.

Každý týden od pondělí do čtvrtka mezi 16.00 a 18. 00 hod můžete telefonicky zavolat na číslo 774 40 72 72 svůj právní problém. Po zadání Vašich informací advokát vyhodnotí a sdělí Vám, zda na jejich základě připadá do úvahy možnost danou problematiku řešit v souladu s právním řádem a s případnými Vašimi požadavky či očekáváními. Toto vyhodnocení je bezplatné.

Neplatíte tedy za informaci, že problém zřejmě nemá právní řešení, které byste si přáli, ani za informaci, že problém je pravděpodobně právně řešitelný v souladu s Vašimi zájmy.

Po této vstupní komunikaci se můžete s advokátem domluvit, že žádáte právní poradu směřující k dalšímu postupu ve věci a po domluvě o platbě za tuto službu Vám advokát zavolá do 24 hodin zpět na Vaše telefonní číslo a poskytne Vám právní rady hlubšího rozsahu.

„Diagnóza“ a „terapie“ po telefonu má svá omezení a zcela zásadně je její kvalita závislá na vstupních informacích od klienta. Lze proto vždy doporučit raději osobní návštěvu. V odůvodněných případech však může ušetřit Váš čas i prostředky a být „první pomocí“ - použitelným vodítkem pro orientaci ve Vašich právech a povinnostech, jako jsou základní otázky rodinného práva (např. výživné), pracovního práva (např. nároky z pracovního poměru a při rozvázání pracovního poměru), občanského práva (např. náležitosti smluv, dluhy, exekuce) i trestního (např. procesní otázky).

29.4.2011

Vážení čtenáři,
mezi články naší online poradny jsme zařadili nový příspěvek Čeho se vyvarovat při uzavírání smluv, týkající se především smlouv při koupi či prodeji nemovitostí.

20.10.2010

Vážení klienti, obchodní partneři a přátelé,

 

dnem 1.11.2010 se mění sídlo naší advokátní kanceláře. Počínaje tímto dnem nás naleznete v nových prostorách na

Helsinské ulici č. 11a, v Olomouci Neředíně.

Lokalizaci najdete v sekci "O nás", odkaz  "ukázat advokátní kancelář na mapě.

Uvedeným dnem nás bude možno kontaktovat na obvyklých číslech mobilních telefonů 774 40 72 72, 777 32 88 68.

Původní číslo pevné linky 585 22 16 74 je zrušeno, ale je zřízeno nové číslo: 581030255

 

Těšíme se na Vaši návštěvu.