advokátní kancelář, motiv šachové partie pro sekci Aktuality

JUDr. Leoš Vyhnánek

Aktuality

30.10.2020

Poradenství v době dalších omezení v souvislosti s COVID‑19

Vážení klienti, vážení zájemci o právní služby,

Dovolujeme si Vám sdělit, že zákaz volného pohybu osob (stanovený v Usnesení vlády ČR č. 1078 ze dne 21. října 2020) zásadním způsobem omezuje poskytování právních služeb v advokátní kanceláři, nakolik nařízení vykládáme tak, že cesta klienta za advokátem je představitelná jen v přímé souvislosti s jeho podníkáním nebo pro vyřízení neodkladných úředních záležitostí.

Samotný zákaz poskytování služeb (stanovený v Usnesení vlády ČR č. 1079 ze dne 21. října 2020) se výslovně nevztahuje na činnosti, které nejsou živností dle živnostenského zákona, tedy podle našeho výkladu se nevztahuje na výkon advokacie (který není upravován živnostenským zákonem, ale zákonem o advokacii) - jak však z výše uvedeného vyplývá, je přímé poskytování právních služeb omezeno podstatně.

Proto naše kancelář zájemcům umožňuje konzultace a poradenství cestou vzdálených přenosů dat, mobilním telefonem, e-mailem a také využitím videokonferencí Google Hangouts jež umožňuje kontinuální on-line poradenství, včetně sdílení obrazovky pro efektivnější komunikaci. Nástroj jsem pro Vás vybrali z důvodu jeho jednoduchosti na ovládání a možnost použití přímo v prohlížeči bez nutnosti instalace dalšího software. Podrobnosti se dočtete ve starším příspěvku níže.

Vzhledem k potřebám zajištění provozu prosíme, abyste tuto formu komunikace, zejména čas jejího zahájení a základní předpokládaný obsah, s námi předem dohodli na e-mailu (vyhnanek@akvyhnanek.cz) nebo operativně telefonem na čísle 00420 774 407 272.

Ceny konzultací se odvíjejí od advokátního tarifu, s přihlédnutím k míře náročnosti konkrétní právní problematiky a k osobní a sociální situaci zájemce (klienta). Cenu upravujeme směrem dolů z důvodů omezení, která tato forma komunikace oproti osobnímu kontaktu s advokátem klientům přináší, a jako výraz naší solidarity s celospolečenskou situací. Platby za provedené služby budete provádět až následně, bezhotovostně na bankovní účet naší kanceláře (č. ú. 19-1094840207/0100).

Věříme, že tato nová forma kontaktu bude pro Vás užitečná a těšíme se na komunikaci s Vámi.

Přeji Vám pevné zdraví a dobrou mysl,

JUDr. Leoš Vyhnánek

30.3.2020

Poradenství pomocí videohovoru

V předchozím příspěvku (ze 28.3.) jsme popsali možnosti poradenství, které nabízíme v době omezení souvisejících s COVID‑19. V tomto příspěvku se dozvíte, jak s námi uskutečnit poradenství pomocí videohovoru. K videohovorům využíváme Google Hangouts, protože k jejich použití je zapotřebí jen prohlížeč webových stránek a není potřeba instalovat žádný další software . Pro komunikaci s námi Vám bude stačit počítač s mikrofonem a kamerou. Alternativně lze použít chytrý telefon, což ovšem může vyžadovat instalaci Hangouts (pro Android nebo Apple).

Jak bude probíhat videohovor:

  1. E-mailem nebo jiným předem dohodnutým způsobem od nás obdržíte odkaz pro videohovor.
  2. Na odkaz klikněte (nebo jej zkopírujete do adresního řádku v prohlížeči).
  3. Pokud nejste přihlášeni k svému účtu na Google, pak se nyní přihlaste (případně si prosím předem vytvořte účet).
  4. Jakmile se načte aplikace Hangouts, budete vyzvání k povolení mikrofony a kamery. Tyto výzvy prosím odsouhlaste tlačítkem Povolit. Způsob se může lišit v závislosti na prohlížeči. Typicky se jedná o dialogové okno v levé horní části obrazovky.
  5. Nyní se můžete připojit k videohovoru stisknutím zeleného tlačítka Připojit se k Hangoutu v horní části obrazovky.
  6. Ve spodní části obrazovky se nachází ovládání mikrofonu a kamery. V případě potřeby je zde můžete vypnout a zapnout. Pokud je symbol přeškrtnutý, je zařízení vypnuté.

28.3.2020

Informace k poradenství v době omezení v souvislosti s COVID‑19

Vážení klienti, vážení zájemci o právní služby,

Dovolujeme si Vám sdělit, že zákaz prodeje služeb v provozovnách (stanovený v Usnesení vlády ČR č. 211 ze dne 14. března 2020, v mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 12746/2020‑1 ze dne 23. března 2020 a  v mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 13361/2020‑1 ze dne 26. března 2020) se nevztahuje na poskytování právních služeb v advokátní kanceláři, v sídle advokáta či jiném místě, v němž jsou právní služby advokátem či advokáty poskytovány.

Přes to je důrazně doporučováno, aby při poskytování právních služeb byl osobní kontakt mezi advokáty a klienty omezen na nezbytně nutnou míru, s tím, že má být dávána přednost komunikaci na dálku.

Život sám se nadá zastavit a mnohé situace, které sebou přináší, je stále zapotřebí řešit, často neprodleně, avšak bezpečí osob a jejich zdraví vždy musí zůstat prioritou. Proto naše kancelář zájemcům umožňuje konzultace a poradenství nejen v osobním kontaktu, ale i cestou vzdálených přenosů dat, mobilním telefonem, e‑mailem a nově také využitím videokonferencí Google Hangouts jež umožňuje kontinuální on‑line poradenství, včetně sdílení obrazovky pro efektivnější komunikaci. Nástroj jsem pro Vás vybrali z důvodu jeho jednoduchosti na ovládání a možnost použití přímo v prohlížeči bez nutnosti instalace dalšího software. Podrobnosti se dočtete v příspěvku výše.

Vzhledem k potřebám zajištění provozu prosíme, abyste tuto formu komunikace, zejména čas jejího zahájení a základní předpokládaný obsah, s námi předem dohodli na e‑mailu (vyhnanek@akvyhnanek.cz) nebo operativně telefonem na čísle 00420 774 407 272.

Ceny konzultací se odvíjejí od advokátního tarifu, s přihlédnutím k míře náročnosti konkrétní právní problematiky a k osobní a sociální situaci zájemce (klienta). Cenu dále upravujeme směrem dolů i z důvodů omezení, která přeci jen tato forma komunikace oproti osobnímu kontaktu s advokátem klientům přináší, a jako výraz naší solidarity s celospolečenskou situací. Platby za provedené služby budete provádět až následně, bezhotovostně na bankovní účet naší kanceláře (č. ú. 19‑1094840207/0100).

Věříme, že tato nová forma kontaktu bude pro Vás užitečná a těšíme se na komunikaci s Vámi.

Přeji Vám pevné zdraví a dobrou mysl,

JUDr. Leoš Vyhnánek

25.1.2015

Telefonické právní poradenství

Od 1.2. 2015 naše advokátní kancelář nabízí novu službu - právní poradenství po telefonu.

Každý týden od pondělí do čtvrtka mezi 16.00 a 18. 00 hod můžete telefonicky zavolat na číslo 774 40 72 72 svůj právní problém. Po zadání Vašich informací advokát vyhodnotí a sdělí Vám, zda na jejich základě připadá do úvahy možnost danou problematiku řešit v souladu s právním řádem a s případnými Vašimi požadavky či očekáváními. Toto vyhodnocení je bezplatné.

Neplatíte tedy za informaci, že problém zřejmě nemá právní řešení, které byste si přáli, ani za informaci, že problém je pravděpodobně právně řešitelný v souladu s Vašimi zájmy.

Po této vstupní komunikaci se můžete s advokátem domluvit, že žádáte právní poradu směřující k dalšímu postupu ve věci a po domluvě o platbě za tuto službu Vám advokát zavolá do 24 hodin zpět na Vaše telefonní číslo a poskytne Vám právní rady hlubšího rozsahu.

„Diagnóza“ a „terapie“ po telefonu má svá omezení a zcela zásadně je její kvalita závislá na vstupních informacích od klienta. Lze proto vždy doporučit raději osobní návštěvu. V odůvodněných případech však může ušetřit Váš čas i prostředky a být „první pomocí“ - použitelným vodítkem pro orientaci ve Vašich právech a povinnostech, jako jsou základní otázky rodinného práva (např. výživné), pracovního práva (např. nároky z pracovního poměru a při rozvázání pracovního poměru), občanského práva (např. náležitosti smluv, dluhy, exekuce) i trestního (např. procesní otázky).

29.4.2011

Vážení čtenáři,
mezi články naší online poradny jsme zařadili nový příspěvek Čeho se vyvarovat při uzavírání smluv, týkající se především smlouv při koupi či prodeji nemovitostí.

20.10.2010

Vážení klienti, obchodní partneři a přátelé,

 

dnem 1.11.2010 se mění sídlo naší advokátní kanceláře. Počínaje tímto dnem nás naleznete v nových prostorách na

Helsinské ulici č. 11a, v Olomouci Neředíně.

Lokalizaci najdete v sekci "O nás", odkaz  "ukázat advokátní kancelář na mapě.

Uvedeným dnem nás bude možno kontaktovat na obvyklých číslech mobilních telefonů 774 40 72 72, 777 32 88 68.

Původní číslo pevné linky 585 22 16 74 je zrušeno, ale je zřízeno nové číslo: 581030255

 

Těšíme se na Vaši návštěvu.