advokátní kancelář, motiv šachové partie pro sekci O nás

JUDr. Leoš Vyhnánek

O nás

Naše právní kancelář nadále poskytuje své služby.

S ohledem na situaci s COVID-19 bychom zájemce rádi upozornili, že naše kancelář umožňuje konzultace a poradenství nejen v osobním kontaktu, ale také na dálku z bezpečí Vašeho domova prostřednictvím e-mailu, telefonu a nebo videohovoru s možností sdílet obrazovku tak, abychom minimalizovali ztrátu osobního setkání při právních konzultacích.

Podrovnější informace se dočtete v našich aktualitách.

Advokátní kancelář JUDr. Leoše Vyhnánka je situována v Olomouci, v Neředíně, Helsinská 11A (v novostavbě umístěné mezi mateřskou školou a zdravotnickým střediskem) – ukázat advokátní kancelář na mapě.

Naleznete zde přátelské a vlídné prostředí, pochopení pro Vaši situaci právní, sociální i osobní a maximální snahu i odborné zázemí pro řešení problémů, se kterými za námi přijdete.

Naše právní kancelář klade důraz na osobní přístup ke každému klientovi a Vaše záležitosti rádi ošetříme v náhledu všech širších okolností, pokud o to projevíte zájem.

JUDr. Leoš Vyhnánek má třicetiletou právní praxi a profesní zkušenosti. Po roce 1989 dlouhodobě působil na v té době založené Právnické fakultě Univerzity Palackého jako vysokoškolský pedagog v oboru občanského práva a ve funkci proděkana pro vědu a výzkum. V advokacii je činný od roku 1995. V podrobnostech viz životopis.

Advokátní kancelář poskytuje právní služby zejména v oblasti práva občanského (včetně rodinného), trestního a obchodního. Podrobnější specifikaci naleznete v příslušné kategorii (právní služby).

Právní kancelář spolupracuje s řadou občanů a organizací. Zde uveďme alespoň občanské sdružením Bona Porta, neziskovou organizaci s cílem podpory rozvoje právního vědomí a pomoci minoritním a ohroženým skupinám občanů. Sídlo sdružení Bona Porta se nachází přímo v prostorách advokátní kanceláře. Asistentka tohoto sdružení Mgr. Marcela Kosíková poskytuje našim klientům součinnost v sociálně‑práv­ní oblasti a spolupracuje při některých administrativních činnostech.

Další spolupracující instituce, organizace a osoby naleznete v oddílu reference, kde také naleznete informace o publikační činnosti a osvědčení JUDr. Leoše Vyhnánka.